Ikon - Søk Logo

Nemndene

FinKN Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte behandler klager som gjelder boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring, samt krav om regress mot selger av boligen.

Finansklagenemnda Eierskifte består av leder, samt medlemmer oppnevnt av finansnæringen og Forbrukerrådet. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Eierskifteforsikring

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Eierskifte

Leder

Kjersti Buun Nygaard 

Lagmann i Borgarting lagmannsrett

Henning Jakobsen

Leder av utredningsseksjonen, Stortinget

Medlemmer

Stian Bones

Protector Forsikring

Terje Sjøvold

OBOS

Caroline Bernhardsen

Forbrukerrådet

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Borgar Sandvik

Forbrukerrådet

Alexander Venås 

Forbrukerrådet

Thomas Iversen

Forbrukerrådet

Gustav Norman

Forbrukerrådet

Nora Wennberg Gløersen 

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Nina Risvik Johannessen

Claims Link 

Lena Moss

Fremtind Forsikring

Pål Martin Andersen

Eika Forsikring

Ingrid Sande Kvålen

Forbrukerrådet

Hanne Beth Takvam-Borge

Forbrukerrådet

Gå til toppen