Nemndene

FinKN Skade

Finansklagenemnda Skade behandler tvister om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skade- og ansvarsforsikring.

Finansklagenemnda Skade består av leder, samt medlemmer oppnevnt av finansnæringen og Forbrukerrådet. Ved klager fra næringsdrivende, oppnevnes medlemmer av NHO. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Saker som gjelder gebyr for uforsikret kjøretøy ilagt av Trafikkforsikringsforeningen behandles av Finansklagenemnda Skade (TFF-gebyr) ved leder Rune Jensen. 

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Skadeforsikring

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Skade

Leder

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Rune Jensen

Lagdommer, Agder lagmannsrett (TFF Gebyr)

Nestleder

Birgitte Hagland

Førsteamanuensis ph.d., Universitetet i Oslo

Medlemmer

Trine Vøien

Tryg Forsikring 

Vibeke Stiansen

Gjensidige Forsikring

Hege Sundby

Forbrukerrådet

Alexander Venås

Forbrukerrådet

Andreas Pihlstrøm

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Johannes Straume

Næringslivets Hovedorganisasjon Transport (NHO)

Thor Chr. Hansteen

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Berit Aamodt

Forbrukerrådet (TFF Gebyr)

Varamedlemmer

Elisabeth Okkenhaug

If Skadeforsikring

Roy Johansen

Frende Skadeforsikring

Hanne Sofie Nøklegaard

Fremtind Forsikring AS

Terje Løyning

Insurance Group ASA

Merete Utgård

Gjensidige Forsikring

Lars Enger Barnholdt

KLP Skadeforsikring

Øygunn Eline Fet

Claims Link

Borgar Sandvik

Forbrukerrådet

Anette Eckhoff

Næringslivets Hovedorganisasjon

Camilla Raastad

Næringslivets Hovedorganisasjon Transport (NHO)

Heike Kristine Bentsen

NHO Reiseliv

Gå til toppen