Ikon - Søk Logo

Nemndene

Finansklagenemnda består av til sammen fem nemnder – FinKN Bank, FinKN Inkasso, FinKN Skade, FinKN Person og FinKN Eierskifte.

Saker som ikke løses i sekretariatet, kan kreves fremlagt for en av klagenemndene. Sekretariatet forbereder sakene for nemndene.

Hver nemnd er sammensatt av leder, samt medlemmer som er oppnevnt av avtalepartene. 

Nemndsavgjørelsene er rådgivende, og partene er derfor ikke forpliktet til å følge avgjørelsen. Dersom et finansselskap ikke har akseptert en avgjørelse mot seg, har selskapet plikt til å dekke motpartens sakskostnader ved domstolsbehandling i henhold til finansforetaksloven § 16-3 (gjelder ikke krav mot inkassoselskap). 

FinKN Bank

Finansklagenemnda Bank behandler tvister som gjelder forbrukeres rettskrav mot en bank, finans- eller fondsforvaltningsselskap.

Finansklagenemnda Bank består av leder, samt medlemmer oppnevnt av finansnæringen og Forbrukerrådet. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Bank

Leder

Trygve Bergsåker

Professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Medlemmer

Knut Bjerve

DNB Bank ASA

Monica Ervik

Nordea Bank

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Bodil Kristoffersen

Forbrukerrådet

Alexander Venås 

Forbrukerrådet

Tom Slungaard

Finansieringsselskapenes Forening

Gro Opsanger Rebbestad

Storebrand Livsforsikring AS

Varamedlemmer

Henning Bjørnstad

Collector Bank

Stian Sørheim

Sparebank1 Nord-Norge

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Andre Said

SEB Kort, Oslofilialen

Karine Murstad 

Verdipapirfondenes Forening

FinKN Inkasso

Finansklagenemnda Inkasso behandler tvister mellom forbrukere og inkassoforetak om forpliktelser etter inkassoloven. Tvist om salær er en mulig forpliktelse i henhold til inkassoloven.

Finansklagenemnda Inkasso består består av leder, samt medlemmer oppnevnt av inkassonæringen og Forbrukerrådet. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende. Ved avgjørelser som gir klager helt eller delvis medhold, skal inkassoselskapet gi begrunnet melding til klager og nemnda innen en angitt frist dersom avgjørelsen ikke vil bli fulgt. 

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Se nærmere under fagområde Inkasso om hvilke saker som kan behandles av FinKN Inkasso. 

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Inkasso

Leder

Rune Jensen

Lagdommer, Agder lagmannsrett

Medlemmer

Linn Hagesæter

Kredinor SA

Marte Charlotte Knudsen

Convene Group

Borgar Sandvik

Forbrukerrådet

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Kristin Thorne Kleiberg

PRA Group Norge AS 

Elisabeth Breivik

Interkreditt

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Hege Sundby

Forbrukerrådet

FinKN Person

Finansklagenemnda Person behandler tvister om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til personforsikring.

Finansklagenemnda Person består av leder, samt medlemmer oppnevnt av finansnæringen og Forbrukerrådet. 

I saker som gjelder tvist om selskapet har saklig grunn til å avslå inngåelse av en forsikringsavtale etter en medisinsk vurdering, utvides nemnda med to medisinsk sakkyndige medlemmer fra henholdsvis forsikringsnæringen og brukerorganisasjonene.

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Person

Leder

Birgitte Hagland

Professor, Universitetet i Oslo

Kaja de Vibe Malling

Advokat MNA

Medlemmer

Tonje Giertsen

Protector Forsikring

Barbro Paulen

Tryg Forsikring

Kjersti Lia Langbrekke

Lege - Storebrand

Paal Bjønness

Forbrukerrådet

Grete Borchgrevink

St. Olavs hospital

Borgar Sandvik

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Mildrid Felland

Gjensidige Forsikring

Lise Karlsen

Oslo Pensjonsforsikring

Jon Einar Martinsen 

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

Truls Nygård

If Skadeforsikring

Tania Heimbeck

Nordea Liv

Ingrid Sande Kvålen

Forbrukerrådet

Trine Almås 

Lege - Gjensidige Forsikring 

FinKN Skade

Finansklagenemnda Skade behandler tvister om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skade- og ansvarsforsikring.

Finansklagenemnda Skade består av leder, samt medlemmer oppnevnt av finansnæringen og Forbrukerrådet. Ved klager fra næringsdrivende, oppnevnes medlemmer av NHO. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Saker som gjelder gebyr for uforsikret kjøretøy ilagt av Trafikkforsikringsforeningen behandles av Finansklagenemnda Skade (TFF-gebyr) ved leder Rune Jensen. 

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Skade

Leder

Trine-Lise Wilhelmsen

Professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Rune Jensen

Lagdommer, Agder lagmannsrett (TFF Gebyr)

Nestleder

Birgitte Hagland

Førsteamanuensis ph.d., Universitetet i Oslo

Medlemmer

Trine Vøien

Tryg Forsikring 

Merete Utgård

Gjensidige Forsikring

Hege Sundby

Forbrukerrådet

Alexander Venås

Forbrukerrådet

Fanny Helle 

Forbrukerrådet

Johannes Straume

NHO Transport

Heike Kristine Bentsen

NHO Reiseliv

Thor Chr. Hansteen

NHO Logistikk og Transport (TFF Gebyr)

Berit Aamodt

Forbrukerrådet (TFF Gebyr)

Varamedlemmer

Elisabeth Okkenhaug

If Skadeforsikring

Ingrid Løken Kallelid

Fremtind Forsikring AS

Terje Løyning

Fremtind Forsikring AS

Lars Enger Barnholdt

KLP Skadeforsikring

Borgar Sandvik

Forbrukerrådet

Camilla Raastad

NHO Logistikk og Transport (TFF Gebyr)

Vibeke Stiansen

Gjensidige Forsikring

FinKN Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte behandler klager som gjelder boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring, samt krav om regress mot selger av boligen.

Finansklagenemnda Eierskifte består av leder, samt medlemmer oppnevnt av finansnæringen og Forbrukerrådet. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Eierskifte

Leder

Kjersti Buun Nygaard 

Lagmann i Borgarting lagmannsrett

Henning Jakobsen

Leder av utredningsseksjonen, Stortinget

Medlemmer

Stian Bones

Protector Forsikring

Terje Sjøvold

OBOS

Caroline Bernhardsen

Forbrukerrådet

Kristoffer Sørlie

Forbrukerrådet

Borgar Sandvik

Forbrukerrådet

Alexander Venås 

Forbrukerrådet

Thomas Iversen

Forbrukerrådet

Gustav Norman

Forbrukerrådet

Nora Wennberg Gløersen 

Forbrukerrådet

Martine Neerland Brustad

Forbrukerrådet

Varamedlemmer

Nina Risvik Johannessen

Claims Link 

Lena Moss

Fremtind Forsikring

Pål Martin Andersen

Eika Forsikring

Ingrid Sande Kvålen

Forbrukerrådet

Hanne Beth Takvam-Borge

Forbrukerrådet

Gå til toppen