Nemndene

Nemndene

Finansklagenemnda består av til sammen fem nemnder – FinKN Bank, FinKN Inkasso, FinKN Skade, FinKN Person og FinKN Eierskifte.

Saker som ikke løses i sekretariatet, kan kreves fremlagt for en av klagenemndene. Sekretariatet forbereder sakene for nemndene.

Hver nemnd er sammensatt av leder, samt medlemmer som er oppnevnt av avtalepartene. 

Nemndsavgjørelsene er rådgivende, og partene er derfor ikke forpliktet til å følge avgjørelsen. Dersom et finansselskap ikke har akseptert en avgjørelse mot seg, har selskapet plikt til å dekke motpartens sakskostnader ved domstolsbehandling i henhold til finansforetaksloven § 16-3 (gjelder ikke krav mot inkassoselskap). 

Gå til toppen