Ikon - Søk Logo

Fagområder

Bank og finans

Tvister mellom forbrukere og bank, finans- og fondsforvaltningsselskap om rettskrav. 

Hva kan du klage på? 

Finansklagenemnda behandler klagesaker som gjelder forbrukeres rettskrav mot banker, finans- eller fondsforvaltningsselskap. 

Du kan sende oss en klage ved å benytte vårt klageskjema.

Vår saksbehandling. 

Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter. Saker som ikke er egnet for skriftlig saksbehandling, kan avvises fra klagebehandling.

Klager som gjelder bank, finans og verdipapir vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for bank, finans, verdipapirfond og inkasso. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for Finansklagenemnda Bank. For mer informasjon om Finansklagenemnda Bank, klikk her.

For mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda, klikk her. 

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt nemndsregister

Artikler knyttet til dette fagområdet

Gå til toppen