Ikon - Søk Logo

Yrkesskade etter livredning

Publisert 03.12.2021

Person: Nemnda har uttalt at psykiske skader etter et mislykket livredningsforsøk kan utgjøre en yrkesskade.

Finansklagenemnda Person behandlet i FinKN 2021-903 (DNB Livsforsikring AS) klage fra en miljøarbeider som hadde fått diagnosen PTSD. Klager hadde vært på jobb på et asylmottak, og utførte hjerte- og lungeredning på et barn som hadde fått blødninger. Barnet døde kort tid etterpå.

Partene i saken var uenige om det hadde funnet sted en "arbeidsulykke" i tråd med yrkesskadeforsikringsloven § 11. Nemnda ga forsikrede medhold. Nemnda viste bl.a. til at psykiske skader var likestilt med fysiske skader, og at forsikrede var utsatt for en usedvanlig og ekstraordinær påkjenning.

Du kan lese hele avgjørelsen her.

Gå til toppen