Utmåling av prisavslag ved løpende utgifter

Publisert 22.10.2015

Eierskifte: Det ble gitt uriktige opplysninger om størrelsen på kommunale avgifter ved salget av boligen, og spørsmålet var hvordan prisavslaget skulle utmåles. 

I uttalelse FinKN 2015-379 (Protector forsikring ASA) har Finansklagenemnda Eierskifte vurdert utmålingen av kjøpers krav om prisavslag i et tilfelle hvor det var gitt uriktig opplysning om størrelsen på fellesutgiftene ved salget. 

En enebolig i Skaun ble solgt «som den er» for kr 3.790.000, og overtatt av kjøper 30.6.13. Etter overtakelsen ble det avdekket at de årlige kommunale avgiftene var ca. kr 10.000 høyere enn oppgitt i salgsdokumentene. Kjøper reklamerte derfor til selskapet under henvisning til at det var gitt uriktige opplysninger ved salget. Selskapet avviste imidlertid ansvar under henvisning til at innvirkningsvilkåret ikke var oppfylt. Nemnda kom til at det forelå mangelsansvar for selskapet, og kjøper fikk dermed delvis medhold.

Kjøper hadde fremsatt krav om prisavslag basert på den årlige merkostnaden de kommunale utgiftene utgjorde over 30 år. Nemnda var ikke enig i dette, og fastsatte i stedet et forholdsmessig prisavslag, ut ifra en skjønnsmessig vurdering av verditapet på boligen. Kjøper ble tilkjent prisavslag på kr. 100.000. 

Du kan lese hele uttalelsen her

Gå til toppen