Ikon - Søk Logo

Tyveri fra låst garderobeskap

Publisert 25.03.2019

Skade: Forsikringsselskapet fikk ikke medhold i at det var uaktsomt å oppbevare verdigjenstander i et låst garderobeskap.

I tråd med forsikringsavtaleloven (fal.) § 4-8 kan et forsikringsselskap angi såkalte sikkerhetsforskrifter. Dette er påbud eller bestemmelser som er ment å begrense muligheten for å bli utsatt for skade eller tyveri. Eksempler på vanlige sikkerhetsforskrifter er bestemmelser om å låse døren, lukke vinduer, oppbevare verdigjenstander på et trygt sted, samt å sørge for tilstrekkelig oppvarming av boligen og snømåking på taket. Dersom en sikkerhetsforskrift er brutt, og sikrede er "mer enn lite å legge til last" for å ha brutt forskriften, kan erstatningsutbetalingen settes ned. Dette kalles også avkortning.

I FinKN 2019-025 (Tryg Forsikring) behandlet Finansklagenemnda Skade spørsmålet om sikrede var "mer enn lite å legge til last" for å ha brutt en sikkerhetsforskrift om oppbevaring av verdigjenstander. Sikrede skulle delta på en time på et treningssenter, og plasserte bl.a. noen ringer og en Cartier-klokke i et låst garderobeskap. Da hun kom tilbake i garderoben var låsen klippet, og verdigjenstandene var borte.  

I forsikringen gjaldt en sikkerhetsforskrift om at verdigjenstander enten skulle bæres med seg, eller oppbevares i låst safe. Denne forskriften var altså brutt, og selskapet avkortet derfor erstatningen med 100 %.

Nemnda kom i denne saken til at sikrede ikke hadde vært uaktsom ved å oppbevare verdigjenstandene i garderobeskapet. Nemnda viste til at det ikke var tilgjengelig noen safe på treningssenteret, og at senteret ikke anbefalte at man tok verdigjenstander med seg inn i treningssalen. Nemnda kom til at sikrede ikke hadde noe praktisk handlingsalternativ, og hadde forståelse for at sikrede mente oppbevaring i et låst skap var en fullgod sikring av verdigjenstandene.

Sikrede fikk dermed medhold.

Du kan lese hele avgjørelsen her.

 

Flere nemndsavgjørelser.

Andre avgjørelser fra Finansklagenemnda Skade som gjelder spørsmålet om brudd på sikkerhetsforskrifter finner du i vårt nemndsregister under punktet "Forsikringsavtaleloven (FAL) av 1989 / § 4-8 overtredelse av sikkerhetsforskrifter".

Gå til toppen