Ikon - Søk Logo

Tvangssalg av aksjer etter teknisk feil hos banken

Publisert 07.12.2016

Bank/finans: Klager krevde erstatning fra banken etter at aksjer han ved en feil hos banken hadde fått kjøpt, ble tvangssolgt.

Finansklagenemnda Bank vurderte i FinKN 2016-442 (DNB Bank ASA) krav om erstatning fra en bankkunde. Han hadde på grunn av en feil i bankens systemer fått tilgang til å kjøpe aksjer i Seadrill, som det ikke var dekning for på kontoen. Da dette ble oppdaget, varslet banken at aksjene ville bli solgt, og gjennomførte salg av aksjene noen dager senere. På grunn av en endring i aksjekursen, led kunden et tap som han krevde erstatning for av banken.

Nemndas flertall kom til at klager ikke kunne gis medhold. Banken hadde gitt beskjed om den tekniske feilen. Flertallet mente dermed at kunden selv måtte ha ansvaret for å ha handlet for et større beløp enn det han hadde dekning for, og viste også til at banken i henhold til sine vilkår hadde rett til å selge aksjene som var handlet uten dekning.

Uttalelsen er avgitt under dissens. Du kan lese hele uttalelsen her

Gå til toppen