Svik ved yrkesskade

Publisert 16.11.2017

Person: Kan bestemmelser om svik få anvendelse ved oppgjør etter en yrkesskade? 

I forsikringsavtaleloven (fal.) finnes det regler som gir et forsikringsselskap adgang til å avslå et krav dersom sikrede svikaktig har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Yrkesskadeforsikringsloven har ikke en egen bestemmelse som regulerer svik ved skadeoppgjøret. 

Finansklagenemnda Person uttalte i avgjørelse FinKN 2017-551 (Protector Forsikring ASA) at selskapet kan påberope svik etter reglene i fal. ved yrkesskadeoppgjøret. Videre uttalte nemnda at det kan foreligge særlige grunner som tilsier at arbeidstaker likevel gis delvis erstatning.

Avgjørelsen er ikke akseptert av selskapet.

Du kan lese hele avgjørelsen her.

Gå til toppen