Ikon - Søk Logo

Stans i pensjonsutbetaling

Publisert 01.07.2022

Person: Nemnda har uttalt at et selskap kan stanse pensjonsutbetaling som en følge av manglende kundekontroll. 

I FinKN 2022-528 (DNB Livsforsikring AS) behandlet FinKN Person spørsmålet om et forsikringsselskap kan stanse pensjonsutbetaling dersom en kunde ikke medvirker til å gi oppdaterte kundeopplysninger. 

Etter hvitvaskingsloven har forsikringsselskap plikt til å gjennomføre kundetiltak og løpende oppfølging av sine kunder. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre slik kundekontroll, har selskapet plikt til å avvikle kundeforholdet. 

I klagesaken som nemnda behandlet, hadde forsikrede stilt spørsmål ved hvilken hjemmel selskapet hadde for å nekte utbetaling av pensjon dersom han ikke ga opplysningene som selskapet ba om. Nemnda uttalte at selskapet i en slik situasjon utvilsomt har hjemmel til å nekte utbetaling av pensjon, så lenge et kundetiltak overfor vedkommende kunde ikke er gjennomført. 

Du kan lese hele avgjørelsen her

Gå til toppen