Ikon - Søk Logo

Skal banken opplyse om dokumentavgift?

Publisert 29.03.2017

Bank/finans: Banken informerte ikke klager om dokumentavgift som ble utløst ved overføring av bolig til samboer. 

Finansklagenemnda Bank har i avgjørelse FinKN 2017-082 (Danske Bank) tatt stilling til om banken skulle ha opplyst klager om plikten til å betale dokumentavgift. Etter anbefaling fra banken, hadde klager og hans samboer tinglyst overdragelsen av en ideell andel av klagers leilighet til samboeren. Dette medførte et krav om dokumentavgift på kr 27.325, noe klager ikke var klar over, og som banken heller ikke hadde informert om.

Nemnda kom under en viss tvil til at banken hadde opptrådt ansvarsbetingende ved sin rådgivning til klager, og at klager dermed hadde krav på kompensasjon fra banken. Nemnda uttalte blant annet at bankens råd om tinglysing burde ha vært supplert med en opplysning om plikt til å betale dokumentavgift, og at bankens rådgiver ikke kunne gå ut ifra at avgiftsplikten var kjent for klager.

Klager fikk dermed medhold i sitt krav om erstatning for kostnaden til dokumentavgift.

Du kan lese hele avgjørelsen her.

Gå til toppen