Ikon - Søk Logo

Seier for MC-klubb i Høyesterett

Publisert 27.06.2024

Skade: Høyesterett har behandlet spørsmålet om et forsikringsforetak kan nekte å fornye avtalen til en MC-klubb tilsluttet Hells Angels.

FinKN

Høyesterett kom i dommen til at MC-klubbens tilknytning til Hells Angels ikke var tilstrekkelig grunn for å avbryte avtaleforholdet etter fal. § 3-5 andre ledd. Les avgjørelsen her.

Avgjørelsen viser at vilkåret «særlige grunner» må forstås slik at det gjelder forhold av konkret betydning for den aktuelle forsikringsavtalen (se avsnitt 58 i dommen). Manglende generell tillit kunne derfor ikke kunne begrunne en oppsigelse. Heller ikke forsikringsforetakets overordnede samfunnsansvar og forretningsmessige begrunnede ønsker var tilstrekkelig for å avslutte avtaleforholdet.

Konklusjonen ble derfor lik den Finansklagenemnda Skade traff da nemnda behandlet den samme tvisten. Nemndas avgjørelse kan du lese her: FinKN 2020-950.

Gå til toppen