Ikon - Søk Logo

Se opp for svindel i form av "phishing"!

Publisert 04.12.2017

Bank/finans: Bankkunden kan selv være delvis ansvarlig for tapet som en følge av svindel ved såkalt "phishing".

Finansklagenemnda Bank har hatt til behandling en rekke klagesaker fra bankkunder som har vært utsatt for svindel i form av såkalt "phishing". I de sakene som nemnda så langt har behandlet, har nemnda kommet til at kunden er ansvarlig for tap som følge av svindelen.

Phishing er en form for datakriminalitet som går ut på at svindleren ved henvendelse til en bankkunde forleder denne til å gi fra seg sensitiv betalingsinformasjon, som kredittkortopplysninger, kode og personlig passord tilknyttet sikker betalingsløsning. Henvendelsen kan komme via e-post eller telefon, og fremstår som om den kommer fra en stor og seriøs aktør, som for eksempel Microsoft eller Apple. Den virker dermed troverdig. Informasjonen fra bankkunden brukes så til å tappe vedkommendes konto for penger.

Ansvarsforholdet reguleres av finansavtaleloven. Etter lovens § 35 tredje ledd kan banken holde kunden ansvarlig for inntil kr 12.000 av tapet dersom kunden har opptrådt grovt uaktsomt i lovens forstand.

I de klagesakene nemnda har hatt til behandling, har nemnda kommet til at kunden har opptrådt grovt uaktsomt ved å gjøre kode og personlig passord tilknyttet sikker betalingsløsning kjent for uvedkommende. Kunden har derfor blitt holdt ansvarlig for tap etter svindelen med inntil kr 12.000.

Vær obs!
  • Ikke oppgi kortinformasjon, koder og personlig passord til noen som ringer til deg.
  • Ikke oppgi kortinformasjon, koder og personlig passord på lenker til e-poster som du mottar.

 

Nemndsavgjørelser

Du kan finne alle avgjørelser fra FinKN Bank som omhandler slike saker i vårt nemndsregister under kategorien "Phishing".

Gå til toppen