Pensjonsopptjening ved delvis uførhet

Publisert 04.06.2019

Person: Nemnda har uttalt at også ansatte med delvis uførhet skal ha pensjonsopptjening i takt med lønnsutviklingen. 

Finansklagenemnda Person vurderte i avgjørelsen i FinKN 2019-371 (Storebrand Livsforsikring AS) om en arbeidstaker (forsikrede) som hadde jobbet redusert på grunn av delvis uførhet skulle få oppjustert sitt pensjonsgrunnlag for den "friske delen" i takt med lønnsøkningen. Pensjonsavtalen saken gjaldt hadde et krav om full arbeidsførhet som forutsetning for oppjustering av alderspensjonsgrunnlaget. 

Nemndas flertall kom til at det aktuelle punktet i pensjonsforsikringsavtalen måtte settes til side som urimelig, jf. avtaleloven § 36, og at alderspensjonsgrunnlaget skulle justeres i takt med lønnsøkningen.

Forsikrede ble dermed gitt medhold. 

Avgjørelsen er ikke akseptert av innklaget selskap. 

Du kan lese hele avgjørelsen her

Gå til toppen