Ikon - Søk Logo

"Olga-svindel" - klager fikk medhold

Publisert 01.10.2020

Bank/finans: En forbruker ble forledet til å oppgi BankID-opplysninger til en person som utga seg for å ringe fra banken. 

Finansklagenemnda Bank behandlet i FinKN 2020-703 (Sparebank1 Østlandet) klage fra en forbruker som hadde blitt ringt opp av en person som utga seg for å være ansatt i banken. Telefonnummeret fremsto som bankens telefonnummer. Vedkommende spurte om hun hadde søkt om et lån, hvilket hun svarte nei til. Forbrukeren ble bedt om å oppgi BankID-opplysninger for å få stoppet utbetaling av lånet. Kontoen ble belastet for kr 120 850.

Banken holdt forbrukeren ansvarlig for tapet og mente at forbrukeren forsettlig hadde unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter kortavtalen, avtalen om personlig BankID og finansavtalelovens § 34 første ledd. Forbrukeren mente at hun var blitt utsatt for svindel, og bestred ansvar for transaksjonene.

Nemndas flertall kom til at forbrukeren kun var ansvarlig for en egenandel på kr 12 000. Du kan lese hele avgjørelsen her.

Saken ble behandlet i møte sammen med to andre saker med likeartet faktum og samme rettslige problemstillinger, se FinKN 2020-706 og FinKN 2020-707.

(Oppdatert 19.10.2020): Nemndas avgjørelse i de tre sakene er ikke akseptert av Sparebank 1 Østlandet, og banken er således forpliktet til å dekke begge parters saksomkostninger ved en ev. behandling i domstolene, jf. finansforetaksloven § 16-3 andre ledd.

Gå til toppen