Ikon - Søk Logo

Nye regler om forsikringsavtaler

Publisert 13.07.2022

Endringer i forsikringsavtaloven skal styrke forbrukervernet og sikre at kundene får god informasjon og veiledning når de skal kjøpe forsikring.

Den 01.07.2022 trådte endringer i forsikringsavtaleloven i kraft. De nye reglene lovfester blant annet at forsikringsdistributøren (altså de som formidler forsikringer, herunder forsikringsselskaper og agenter/meglere), før avtale inngås, skal identifisere kundens krav og behov, og at alle tilbud og anbefalinger om forsikringer skal være i samsvar med kundens krav og behov.

Det lovfestes også et overordnet krav til faglig forsvarlig opptreden for de som tilbyr forsikring, og kunden kan kreve erstatning for tap som følge av brudd på lovbestemte plikter. Det er de som tilbyr forsikring som har bevisbyrden for at de lovbestemte pliktene er oppfylt.

Det innføres også krav om at forsikringsselskapet skal utarbeide et standardisert informasjonsdokument (såkalt "IPID") ved salg av annen forsikring enn livsforsikring. Dokumentet skal gi en enkel oversikt over sentrale forhold ved forsikringstilbudet.

Etter den nye loven kan du få meldinger digitalt, uten at du må samtykke til det først. Samtidig skal du fortsatt kunne reservere deg mot elektronisk kommunikasjon.

De nye reglene gjennomfører deler av EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv. Resten av forsikringsdistribusjonsdirektivet er gjennomført i den nye loven om forsikringsformidling og ved endringer i finansforetaksloven, som trådte i kraft 01.01.2022.

Hele forsikringsavtaleloven kan du lese på Lovdata.no (ekstern lenke). 

Gå til toppen