Marianne Uppman konstitueres som adm. direktør fra 1.1.2023

Publisert 21.12.2022

Marianne Uppman konstitueres som administrerende direktør for Finansklagenemnda fra 1. januar 2023. 

Finansklagenemnda er som et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap et svært viktig utenrettslig tvisteløsningsorgan for forbruker.

Styret har utnevnt Marianne Uppman som konstituert administrerende direktør. Hun har til daglig ansvar for avdeling bank, finans, verdipapirfond og inkasso. Marianne Uppman vil tiltre som konstituert administrerende direktør for Finansklagenemnda fra og med 1. januar 2023.

Styret har samtidig startet prosessen med rekruttering av ny administrerende direktør.

Gå til toppen