Ikon - Søk Logo

Kraftig økning i antall klager på boligselger-forsikring

Publisert 11.11.2019

Eierskifte: Finansklagenemnda opplever en stor økning i antall klager på boligselgerforsikring. 

Etter flere år med et nokså stabilt antall klager mot boligselgerforsikringsselskapene Protector og AmTrust/HDI Global (tidl. Inter Hannover), har Finansklagenemnda i 2019 opplevd en markant økning. Sammenlignet med fjoråret, har økningen i første halvår 2019 vært på over 40 %.

En stor del av økningen skyldes boligkjøpere som har reklamert over forekomst av skjeggkre.

Økningen i antall klagesaker medfører dessverre at saksbehandlingstiden for denne klagetypen er lenger enn normalt. Finansklagenemnda beklager dette, og har iverksatt tiltak for å redusere den økte saksbehandlingstiden.

Gå til toppen