Ikon - Søk Logo

Kortsvindel ved "phishing" - spørsmål om grov uaktsomhet

Publisert 21.06.2019

Bank/finans: Klagerne hadde blitt utsatt for svindel etter å ha mottatt e-poster som fremsto som om de kom fra Apple. 

Finansklagenemnda Bank har behandlet to saker hvor klager ble utsatt for svindel etter å ha mottatt e-post som fremsto som om den kom fra Apple. 

Spørsmålet i sakene var om kortholderen grovt uaktsomt hadde unnlatt å beskytte sine personlige sikkerhetsanordninger for kortet, med den konsekvens at han etter finansavtaleloven § 35 tredje ledd, jf. § 34 første ledd, var ansvarlig for en egenandel på kr 12 000. 

I begge sakene, FinKN 2019-336 (SpareBank1 Kredittkort AS) og FinKN 2019-338 (DNB Bank ASA), kom nemndas flertall til at klageren måtte gis medhold. 

Nemndas avgjørelser er ikke akseptert, og de to innklagede bankene er således forpliktet til å dekke begge parters saksomkostninger ved en evt. behandling i domstolene jf. finansforetaksloven § 16-3 andre ledd.

 

Nemndsavgjørelser

Du kan finne alle avgjørelser fra FinKN Bank som omhandler slike saker i vårt nemndsregister under kategorien "Phishing".

Gå til toppen