Ikon - Søk Logo

Klager på DNB om flytt av aksjesparekonto

Publisert 14.06.2024

Dersom du ønsker å sende inn en klage på DNB Bank som gjelder flytt av aksjesparekonto, er det fint om du først leser informasjon på bankens hjemmeside.

Kompensasjon for tapt avkastning ved flytting av aksjesparekonto | Spare (sbanken.no)

Her finner du bankens siste status på flyttesaker og informasjon om hvordan banken vil håndtere saker om kompensasjon/erstatning. Vi gjør deg oppmerksom på at Finansklagenemndas behandling er etterfølgende og at et evt. erstatningskrav først må forsøkes løst med banken.

Gå til toppen