Kjøp av eldre bolig - er fuktproblemer upåregnelig?

Publisert 04.05.2015

Eierskifte: Nemnda har i flere uttalelser lagt til grunn at kjøper må forvente kostnader til utbedring av drenering og fuktsikring ved kjøp av eldre boliger. 

Ved salg av bolig "som den er", må det foreligge en vesentlig mangel for at kjøper skal kunne ha krav på prisavslag, jf. avhendingslova (avhl.) § 3-9. Høyesterett har lagt til grunn at det normalt må være tale om utbedringskostnader på ca. 5-6 % av kjøpesummen før det kan foreligge en vesentlig mangel, men det skal i tillegg gjøres en vurdering av hva som var påregnelig på bakgrunn av boligens alder, standard, og opplysninger ved salget. 

FinKN 2015-166 (AmTrust International Underwriters Ltd.) gjaldt blant annet fuktskader i en bolig hvor dreneringen var 43 år gammel ved salget, og det var opplyst at boligen hadde en "nøktern standard". Finansklagenemnda Eierskifte uttalte at kjøper måtte være forberedt på dreneringssvikt og fuktskader ved kjøp av en slik bolig, slik at det ikke forelå en vesentlig mangel. 

Du kan lese hele uttalelsen her

Også FinKN 2015-041 (Protector Forsikring ASA) gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av en 43 år gammel enebolig på grunn av svikt ved dreneringen og fuktskader. Nemnda uttalte at svakheter ved dreneringen var noe man som kjøper måtte regne med ved kjøp av en eldre bolig. Forholdet medførte dermed ikke at boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne regne med, jf. avhl. § 3-9, selv om kostnadene i seg selv var høye. 

Du kan lese hele uttalelsen her

Uttalelsene er eksempler på at påregnelige vedlikeholdskostnader som en følge av boligens alder ikke medfører at det foreligger et krav mot selger eller eierskifteforsikringen. 

Gå til toppen