Ikon - Søk Logo

Inkassoklagenemnda samlokalisert med Finansklagenemnda

Inkassoklagenemndas sekretariat er fra 18. november 2015 samlokalisert med Finansklagenemnda.

Inkassoklagenemndas sekretariat er fra 18. november 2015 samlokalisert med Finansklagenemnda. 

Inkassoklagenemnda behandler tvister som gjelder spørsmålet om det foreligger et brudd på god inkassoskikk, og er opprettet etter avtale mellom Forbrukerrådet og Norske Inkassobyråers Forening.

Se også: Klageskjema Inkassoklagenemnda

Gå til toppen