Ikon - Søk Logo

Høyesterett enig med FinKN i sak om "Olga-svindel"

Publisert 14.09.2022

Bank/finans: Høyesterett har i en ny dom avgjort at banken var ansvarlig for hoveddelen av tapet ved såkalt "Olga-svindel". 

Høyesterett har i dom av 13.09.2022 (HR-2022-1752-A - ekstern lenke) behandlet spørsmålet om bankens ansvar overfor en kunde som hadde blitt utsatt for svindel. Svindleren, som utga seg for å ringe fra banken, fikk kunden til å gi fra seg opplysninger som førte til uautoriserte transaksjoner på kontoen hennes. Denne type svindel er benevnt som "Olga-svindel". Etter BankID-avtalen har kunden plikt til ikke å røpe kode og passord – heller ikke til banken eller politiet.

Hovedspørsmålet i saken var om kunden hadde handlet forsettlig og derfor måtte dekke tapet selv. Høyesterett kom til at det ut fra ordlyden i og oppbyggingen av finansavtalelovens § 35 tredje ledd kreves at kunden også må ha vært klar over pliktbruddet for å bli ansvarlig for hele tapet. Høyesterett kom i likhet med Finansklagenemnda Bank til at kunden kun var ansvarlig for en egenandel på kr 12 000 for å ha handlet grovt uaktsomt.

Gå til toppen