Harald Sverdrup fratrer stillingen som adm. direktør 01.01.2023.

Publisert 08.12.2022

Etter snart 16 år som administrerende direktør i Finansklagenemnda fratrer Harald Sverdrup stillingen for å søke nye muligheter.

I den forbindelse har Finansklagenemdas styre og Harald Sverdrup i fellesskap vært opptatt av å sikre kontinuitet i virksomheten og en god overgang for den som skal etterfølge Harald Sverdrup. Sverdrup og styret har blitt enige om at fratredelse skjer med virkning fra 1. januar 2023.

Styret vil i løpet av kort tid ta stilling til hvem som skal konstitueres som leder inntil ny permanent leder er ansatt og det vil bli en rekrutteringsprosess for å ansette en ny leder for Finansklagenemnda.

Styret vil benytte anledningen til å takke Harald Sverdrup for å ha ledet Finansklagenemnda med gode resultater i den lange perioden han har ledet nemnda og ønsker ham lykke til videre.

Gå til toppen