Ikon - Søk Logo

Gyldig samtykke ved overføring til «trygg konto»?

Publisert 17.04.2024

Bank/finans: En ny svindelmetode lurer bankkunder til å overføre penger til en «trygg» konto.   

FinKN
Finansklagenemnda Bank har behandlet en sak om samtykke til overføring av penger til en såkalt «trygg konto», se FinKN 2024-309. Avgjørelsen ble avsagt under dissens.

En eldre dame hadde blitt svindlet av en person som utga seg for å være fra Kripos. Hun fikk beskjed om at hennes BankID var stjålet, og at hun derfor måtte overføre pengene sine til en sikker og trygg konto. Klager overførte kr 400 000 til kontoen som svindleren oppga, og innså først etterpå at hun hadde blitt svindlet. 

Klager mente at hun ikke hadde samtykket til transaksjonen og at hun ikke kunne holdes ansvarlig for tapet. Nemndas flertall kom, under noe tvil, til at kontohaveren ikke hadde avgitt gyldig samtykke til den omtvistede transaksjonen. Flertallet mente at den ikke var godkjent av kontohaveren, og at tapet derfor var bankens ansvar etter finansavtalelovens § 4-30 første ledd.

Du kan lese avgjørelsen her: FinKN 2024-309.

Gå til toppen