Ikon - Søk Logo

Forbrukerrådets gruppesøksmål mot DNB

Publisert 27.10.2017

Forbrukerrådet har tatt ut søksmål på vegne av ca. 180.000 andelseiere i DNB-fond. FinKN kan ikke behandle saker som omfattes av søksmålet. 

Forbrukerrådet gikk i juni 2016 til gruppesøksmål mot DNB Asset Management AS på vegne av andelseierne i fondene DNB Norge (tidligere Postbanken Norge), DNB Norge (I) og Avanse Norge (I). Saken skal behandles av Oslo tingrett i løpet av vinteren. 

Andelseiere er automatisk omfattet av gruppesøksmålet hvis de eide andeler i et av disse verdipapirfondene på ett eller annet tidspunkt i perioden 01.01.2010 – 31.12.2014.

Finansklagenemnda kan ikke behandle klagesaker som omfattes av gruppesøksmålet, eller på annen måte er til behandling i domstolene.

Hvis du er usikker på om du er omfattet av gruppesøksmålet, kan du kontakte DNB på e-post: fond@dnb.no, eller tlf. 22 47 40 00.

  

Mer informasjon om gruppesøksmålet finnes på Forbrukerrådets nettsider og på Oslo Tingretts nettsider.

Gå til toppen