Ikon - Søk Logo

Finansklagenemndas årsrapport 2023

Publisert 18.04.2024

Finansklagenemndas årsrapport for 2023 er nå klar. 

Finansklagenemnda opplevde i 2023 en rekordstor tilstrømning av saker innenfor bank og forsikring. Året var preget av hyppige værrelaterte skader på bygninger og biler, noe som også gjenspeiles i antallet klager. Innenfor bankområdet er det særlige antallet saker innenfor uautoriserte transaksjoner som har økt betydelig de siste årene. Samtidig har økonomiske utfordringer ført til flere klager knyttet til lån og inkasso. Nordmenn prioriterer likevel reiser, etter flere år med lavere antall saker hadde vi i fjor flere saker enn i 2019. Eierskifte var det mest omtalte området i 2023, med en fortsatt økning i medholdsprosenten til forbrukerne. Under Nøkkeltall vil vi gjennomgå de mer overordnede tall og trender for Finansklagenemnda, mens vi går noe mer ned i detaljer under Våre fagområder. Her vil dere også kunne lese om enkelte av våre prinsipielle avgjørelser i 2023. For de som ønsker ytterligere statistikk finnes dette i et eget statstikkvedlegg.

Årsrapport 2023

Gå til toppen