Ikon - Søk Logo

Finansklagenemnda omfatter også inkasso

Publisert 01.01.2017

Inkasso: Klager mot selskap som driver inkassovirksomhet kan nå behandles av Finansklagenemnda. 

Fra september 2016 har Virke trådt inn som avtalepart i klageordningen. Virke Inkasso er en bransjeorganisasjon for norske inkassoselskap, og tilslutningen innebærer at tidligere Inkassoklagenemnda nå er omfattet av Finansklagenemnda. 

Klager som gjelder inkassovirksomhet vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for bank, finans, verdipapirfond og inkasso. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for nemndsbehandling i FinKN Inkasso. 

FinKN Inkasso ledes av lagdommer Rune Jensen, og består i tillegg av to medlemmer fra inkassobransjen og to medlemmer fra Forbrukerrådet. Inntil videre vil uttalelser fra FinKN Inkasso publiseres på Inkassoklagenemndas hjemmesider. 

For mer informasjon, trykk her

Gå til toppen