Ikon - Søk Logo

Covid-19 på feriereise

Publisert 07.11.2022

Person: Nemnda har tatt stilling til krav om erstatning for tapt ferie som skyldtes isolasjon pga. Covid-19.

I FinKN 2022-810 (Eika Forsikring AS) behandlet Finansklagenemnda Person krav om erstatning under en reiseforsikring som en følge av tapt ferie. Reiseforsikringen dekket ifølge forsikringsvilkårene tapt ferie "ved sengeleie ordinert av lege". Forsikrede hadde testet positivt for Covid-19 mens hun var på ferie, og måtte tilbringe syv dager i isolasjon i leiligheten hun bodde i. Selskapet anførte at dette ikke var dekket under reiseforsikringen, og viste til at det ikke var tale om et legeordinert sengeleie. 

Nemnda ga forsikrede medhold, og viste til at pålagt isolasjon som en følge av positiv koronatest måtte likestilles med et legeordinert sengeleie. Forsikrede ble dermed tilkjent erstatning for tapte feriedager i isolasjonstiden. 

Du kan lese hele avgjørelsen her

Gå til toppen