Ikon - Søk Logo

Cannabisbruk ikke til hinder for personforsikring

Publisert 18.06.2024

Person: Sporadisk bruk av cannabis gir ikke saklig grunn for å avslå søknad om personforsikring. 

FinKN

To nylige avgjørelser fra Finansklagenemnda Person (FinKN 2024-310 og FinKN 2024-311) slår fast at opplysninger om cannabisbruk alene ikke gir saklig grunn for å avslå søknad om forsikring.

Sakene dreide seg om en person som opplyste om bruk av cannabis ved søknad om liv- og uføreforsikring. Forsikringsforetaket avslo søknaden med henvisning til cannabisbruken. Klageren påklaget avslaget, da han kun brukte cannabis sporadisk.

Nemnda vurderte om foretakets avslag på søknadene var saklig begrunnet. Nemnda understreket at bruk av illegale rusmidler alene ikke var tilstrekkelig for å avslå søknadene. Slik bruken av cannabis var beskrevet, kunne nemnda ikke se at foretaket hadde dokumentert at klageren tilhørte en gruppe med økt risiko for å dø eller for å bli ufør. Avslaget var dermed ikke saklig begrunnet, og klageren fikk medhold.

Gå til toppen