Bitt av hai - slapp å betale sykehusregning

Publisert 06.03.2020

Person: Reiseforsikringen var utløpt, men nemnda kom likevel til at selskapet var ansvarlig for sykehusutgiftene etter et haiangrep.

Finansklagenemnda Person behandlet i FinKN 2020-134 (Gjensidige Forsikring) klage fra en person som hadde fått et krav om tilbakebetaling av sykehusutgifter som selskapet hadde betalt etter at han ble angrepet av en hai på reise i utlandet.

Forsikrede hadde en reiseforsikring i selskapet, som dekket reiser i inntil 10 uker. Forsikrede ble utsatt for et haiangrep, og deretter innlagt på et privat sykehus. Ettersom situasjonen for forsikrede var akutt, fikk sykehuset en betalingsgaranti. I etterkant ble det avdekket at forsikrede hadde vært på reise i mer enn 10 uker, og at forsikringen ikke var gyldig likevel. Forsikringsselskapet krevde derfor tilbakebetalt sykehusutgiftene som det hadde dekket fra forsikrede.

Nemndas flertall ga forsikrede medhold, og kom altså til at selskapet ikke kunne kreve tilbakebetalt utgiftene for sykehus i et slikt tilfelle.

Du kan lese hele avgjørelsen her.

Gå til toppen