Ikon - Søk Logo

Ansvarsforsikring for el-sparkesykkel

Publisert 01.06.2023

Skade: Fra 1.1.2023 må el-sparkesykkel forsikres med en lovpålagt ansvarsforsikring. 

Lovendringen gjelder for kjøretøy som går mellom 10 og 20 kilometer i timen, f.eks. Segway og "hoverboard".

I 2022 ble det rapportert om totalt 673 skader med el-sparkesykkel kun i Oslo (ekstern lenke). På grunn av det store skadeomfanget har myndighetene omklassifisert el-sparkesykkel (og lignende elektriske kjøretøy) til "liten elektrisk motorvogn". En el-sparkesykkel vil dermed være omfattet av bilansvarsloven. 

Trafikkforsikringsforeningen har uttrykt bekymring (ekstern lenke) over at mange fortsatt mangler ansvarsforsikring på el-sparkesykkelen. Som fører vil man kunne bli erstatningsansvarlig for en svært høy sum dersom man skulle forårsake skade på person eller andres eiendeler. Og hvis et barn fører sykkelen, vil foreldrene kunne bli erstatningsansvarlige.

Merk at ansvarsforsikringen følger kjøretøyet, og ikke personen som eier dette. Dette innebærer at man må tegne forsikring for hver eneste el-sparkesykkel eller annen liten elektrisk motorvogn som man eier og som er i bruk.

Ansvarsforsikringen er foreløpig knyttet til sparkesykkelens serienummer. Dette fungerer imidlertid ikke som et registreringsnummer på samme måte som registreringsnummeret på en bil. Det kan derfor by på utfordringer når det kommer til å avdekke manglende ansvarsforsikring. Trafikkforsikrings-foreningen og flere av de store forsikringsforetakene har etterlyst en registreringsplikt (ekstern lenke) på lik linje med bil.

Finansklagenemnda har pr. dags dato ikke behandlet noen saker knyttet til ansvarsforsikring på el-sparkesykkel.

Gå til toppen