Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Aktuelt

Finansklagenemnda søker advokat / jurist

Til avdeling for forsikring - Skade/ansvar søkes engasjert advokat/jurist i fast heltidsstilling.

Marianne Uppman konstitueres som adm. direktør fra 1.1.2023

Marianne Uppman konstitueres som administrerende direktør for Finansklagenemnda fra 1. januar 2023. 

Harald Sverdrup fratrer stillingen som adm. direktør 01.01.2023.

Etter snart 16 år som administrerende direktør i Finansklagenemnda fratrer Harald Sverdrup stillingen for å søke nye muligheter.

Covid-19 på feriereise

Person: Nemnda har tatt stilling til krav om erstatning for tapt ferie som skyldtes isolasjon pga. Covid-19.

Høyesterett enig med FinKN i sak om "Olga-svindel"

Bank/finans: Høyesterett har i en ny dom avgjort at banken var ansvarlig for hoveddelen av tapet ved såkalt "Olga-svindel". 

Nye regler om forsikringsavtaler

Endringer i forsikringsavtaloven skal styrke forbrukervernet og sikre at kundene får god informasjon og veiledning når de skal kjøpe forsikring.

Stans i pensjonsutbetaling

Person: Nemnda har uttalt at et selskap kan stanse pensjonsutbetaling som en følge av manglende kundekontroll. 

Finansklagenemndas årsrapport 2021

Vår nye, digitale årsrapport er nå klar.

Gå til toppen