Klagebehandling innen forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Våre fagområder

Driftsmelding til våre brukere

Det skal foretas vedlikehold på våre systemer helgen 27. - 29. januar. Dette medfører at Foretaksportalen ikke vil være tilgjengelig fra kl. 15:00 fredag 27. januar 2023. Den kan ikke påregnes å være i funksjon igjen før mandag 30. januar kl 09:00.

Min sak vil være stengt fra kl. 15:00 fredag 27. januar 2023, men skal fungere som normalt igjen fra ca. kl. 20:00 samme kveld.

Vi beklager de ulemper dette medfører.

Les artikkel

Aktuelt

Marianne Uppman konstitueres som adm. direktør fra 1.1.2023

Marianne Uppman konstitueres som administrerende direktør for Finansklagenemnda fra 1. januar 2023. 

Covid-19 på feriereise

Person: Nemnda har tatt stilling til krav om erstatning for tapt ferie som skyldtes isolasjon pga. Covid-19.

Harald Sverdrup fratrer stillingen som adm. direktør 01.01.2023.

Etter snart 16 år som administrerende direktør i Finansklagenemnda fratrer Harald Sverdrup stillingen for å søke nye muligheter.

Høyesterett enig med FinKN i sak om "Olga-svindel"

Bank/finans: Høyesterett har i en ny dom avgjort at banken var ansvarlig for hoveddelen av tapet ved såkalt "Olga-svindel". 

Nye regler om forsikringsavtaler

Endringer i forsikringsavtaloven skal styrke forbrukervernet og sikre at kundene får god informasjon og veiledning når de skal kjøpe forsikring.

Stans i pensjonsutbetaling

Person: Nemnda har uttalt at et selskap kan stanse pensjonsutbetaling som en følge av manglende kundekontroll. 

Finansklagenemndas årsrapport 2021

Vår nye, digitale årsrapport er nå klar.

Avbestilling av reise pga. Covid-19

Når kan kostnader til avbestilling av reise som en følge av Covid-19 dekkes av forsikringen?

Gå til toppen