Ikon - Søk Logo

Om oss

FinKN er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan etablert av Avtalepartene med hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond

Ingen forbindelse
Ingen forbindelse
topbar
Finansklagenemndas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansselskap og deres kunder.
Gå til toppen