FinKN Bank

Finansklagenemnda Bank behandler tvister som gjelder privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap.

Nemnda kan også behandle tvister med utenlandsk kreditt- eller finansinstitusjon, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Nemda kan også behandle klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning. Nemnda kan kun behandle klager fra forbrukere. 

Finansklagenemnda Bank består av leder, samt medlemmer oppnevnt av finansnæringen og Forbrukerrådet. 

Nemndas avgjørelser er rådgivende, men følges som hovedregel av selskapene. Finansklagenemnda skal varsles innen en angitt frist etter at avgjørelsen er sendt til partene dersom denne blir fraveket ved oppgjøret. Er ikke slikt varsel sendt innen fristen, er selskapet bundet av avgjørelsen.

Nemndsavgjørelsene kan overprøves av domstolene. Avgjørelsene er offentlige og publiseres i vårt nemndsregister og på Lovdata. Før offentliggjøring anonymiseres klagers identitet.

Bank og finans

Medlemsoversikt:  Finansklagenemnda Bank

Leder

Trygve Bergsåker Professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Medlemmer

Knut Bjerve DNB Bank ASA
Andreas Lien Sandberg Nordea Bank
Kristoffer Sørlie Forbrukerrådet
Bodil Kristoffersen Forbrukerrådet
Tom Slungaard Finansieringsselskapenes Forening
Gro Opsanger Rebbestad Storebrand Livsforsikring AS

Varamedlemmer

Henning Bjørnstad SpareBank1 Østlandet
Thomas Dahn Sbanken ASA
Paal Bjønness Forbrukerrådet
Anne-Sofie Faye-Lund Forbrukerrådet
Andre Said SEB Kort, Oslofilialen
Geir-Arne Nyborg Verdipapirfondenes Forening
Gå til toppen